Usługi koparko – ładowarką w naszej ofercie

Usługi koparko – ładowarką w naszej ofercie

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup koparko – ładowarki i zostaliśmy właścicielami koparki JCB 3CX wraz z łyżką skarpową, oraz łyżkami 60 i 80. Dzięki temu do oferty naszego przedsiębiorstwa możemy wprowadzić dodatkowe usługi takie jak:

  • niwelacja terenu
  • wykopy pod instalacje kanalizacyjne
  • wykopy pod sieci wodociągowe
  • wykopy pod budynek
  • wykopy fundamentów
  • wykopy pod szamba
  • wykopy stawów i oczek
  • wykopy basenów
  • odśnieżanie
  • załadunek i rozładunek materiałów, oraz wiele innych usług związanych z zadaniami obsługiwanymi przez koparko – ładowarkę.

Umowa o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie poprzez zakup innowacyjnej koparko ładowarki nr RPDS.01.05.01-02-0136/18-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2104-2020.